ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Vào lúc 8h00 ngày 18/04/2019, tại Hội trường Tầng 4 - Khách sạn Minh Toàn Galaxy Đà Nẵng - Số 306 Đường 2 Tháng 9 – Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng, đại diện của Công ty cổ phần Container Việt Nam, các quan khách và tất cả các cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự 42 người, nắm giữ 4.079.116 cổ phần, chiếm 94,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014 – 2018 & Định hướng nhiệm kỳ 2019 – 2023 của HĐQT Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Danalog – Ông Nguyễn Hữu Sia báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào định hướng khai thác dịch vụ Kho CFS, Kho ngoại quan và Depot container giúp Công ty bám sát theo các chỉ tiểu kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Và cũng bước đầu mang lại kết quả đáng khích lệ cho Công ty ở tất cả các mặt: sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư, cách thức sử dụng vốn, …

d02fd206ee570b095246 

Ông Nguyễn Hữu Sia - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2019 Danalog nên phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, chia tỷ lệ cổ tức cao để thu hút nhà đầu tư bên ngoài. Và không nên phát hành theo tỷ lệ 1:1, khuyến khích các cổ đông mua thêm cổ phần để có trách nhiệm với Danalog. Ban điều hành cân nhắc kỹ lưỡng việc đầu tư tài sản năm 2019 sao cho đạt lãi cao và bền vững.

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Giám đốc - Ông Trần Phước Hồng, năm 2018 Công ty đã đạt được kết quả với doanh thu 67,974 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7.323 tỷ đồng, chia cổ tức là 14%/ vốn điều lệ. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Ông Trần Phước Hồng - Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Năm 2019, Danalog đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 78 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,66 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 15%. Ngoài ra, công ty phải tập trung củng cố nhân sự nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh sắp đến.

Tại Đại hội lần này, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023 với các thành viên như sau:

      + Ông Trần Lê Tuấn     

      + Ông Nguyễn Việt Hòa

      + Ông Trần Phước Hồng

      + Ông Phan Bảo Lộc

      + Ông Nguyễn Văn Thương

Và các thành viên HĐQT đã bầu ông Trần Lê Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2023.

 

Ông Trần Lê Tuấn (thứ ba từ phải sang)

Và cũng tại Đại hội lần này, đã bầu ra Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023 với các thành viên như sau:

       + Ông Trần Phước Khương

      + Bà Trần Thị Phước

      + Ông Ngô Quốc Văn 

Ban Kiểm soát đã bầu ông Trần Phước Khương giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2023.

Ông Trần Phước Khương (thứ hai từ phải sang)

Phát biểu tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Danalog trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Danalog và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

Ông Nguyễn Quang Phát công bố kết quả bầu cử

 

Bà Trịnh Thị Bích Trâm thông qua biên bản Đại hội

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn