CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG

Ngày 01/11/2018, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng đã ký Quyết định số 13/QĐ-HĐQT.DNL bổ nhiệm ông Nguyễn Lộc Thạnh hiện đang là Trợ lý giám đốc giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng.
 
Công ty trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh của ông Nguyễn Lộc Thạnh – Phó Giám đốc Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng để các Cơ quan, Đơn vị liên quan biết, liên hệ công tác.

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn