Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017

Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017.

1. Thông tin trước khi thay đổi: Đường Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
2. Thông tin sau khi thay đổi: 97 Yết Kiêu, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
3. Lý do thay đổi (nếu có) : Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng vẫn hoạt động tại địa điểm cũ, có bổ sung thêm số 97 vào địa chỉ.

Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng - File đính kèm

Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017 - File đính kèm

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
E-mail: admin@danalog.com.vn - danaloglogistics@gmail.com
Website: danalog.com.vn