Tin tức công ty

Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng hướng về Biển Đông thân yêu - 06/06/2014
Hiện nay nhân dân cả nước đang hướng về Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đưa giàn khoan HD 981 vào vùng đặt quyền kinh tế

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - 04/26/2013
Sáng ngày 20/04/2013, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - 09/13/2012
Sáng ngày 24/03/2012, Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn