Tin tức công ty

Quyết định số 752: về việc công nhận thu hẹp diện tích Kho ngoại quan
Quyết định số 752: về việc công nhận thu hẹp diện tích Kho ngoại quan

Quyết định v/v công nhận họat động đai lý làm thủ tục Hải quan
Quyết định v/v công nhận họat động đai lý làm thủ tục Hải quan

Công bố TT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
Công bố TT thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

Chứng chỉ chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 doTrung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp
Ngày 09/09/2015 vừa qua, Công ty CP Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) đã chính thức đón nhận Chứng chỉ chứng nhận Hệ

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP LOGISSTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Ngày 4/4/2015, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công bố TT:   Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, mã chứng khoán DaNaLog
Công bố TT: Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, mã

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
E-mail: admin@danalog.com.vn - danaloglogistics@gmail.com
Website: danalog.com.vn