Tin tức công ty

Căn cứ Trích biên bản họp số 02 ngày 25/02/2015 của HĐQT Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2015
Xử lý số cổ phiểu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu Công ty cổ phần

Hội Nghị Tổng Kết Công Tác Đảng 2014
Chiều ngày 09/01/2015, Đảng ủy Cảng Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác trong năm 2014 đồng thời bàn

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
E-mail: admin@danalog.com.vn - danaloglogistics@gmail.com
Website: danalog.com.vn