Tin tức công ty

BÀI VIẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Ngày 14/4/2016, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DANALOG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016

CÔNG BỐ BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL) công bố nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên

Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2016 và Tổng kết công tác năm 2015
Vào lúc 14 giờ ngày 23.02.2016, Công ty cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016 và tổng

Quyết định số 753: về việc công nhận mở rộng diện tích kho chứa và đóng gói hàng lẻ ở nội địa (CFS)
Quyết định số 753: về việc công nhận mở rộng diện tích kho chứa và đóng gói hàng lẻ ở nội địa (CFS)

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
E-mail: admin@danalog.com.vn - danaloglogistics@gmail.com
Website: danalog.com.vn