ĐÀO TẠO LEADERSHIP CHO NHÂN VIÊN DANALOG

Với mỗi tổ chức, doanh nghiệp, người quản lý là người giữ linh hồn, truyền cảm hứng và hướng dẫn tổ chức đi lên. Lãnh đạo là một nghệ thuật, một nhiệm vụ chứ không phải một nhiệm vụ hay một ghế. Hiểu được triết lý đó và áp dụng thay đổi phương thức lãnh đạo và quản lý trong một thế giới hội nhập để xây dựng một trường tồn tại trong doanh nghiệp.
Hoàn thành khóa học Kỹ năng lãnh đạo ngày 31/05/2020, Danalog học viên đã thay đổi nhận thức về lãnh đạo và quản lý, biết giá trị bản thân nâng cao khả năng chiến lược cho tổ chức, hoạt động và điều hành , is valid kerneler góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
 

Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn