BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CẢ NĂM NĂM 2021 VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CẢ NĂM NĂM 2021 VÀ DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN


Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
Website: danalog.com.vn