Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017

Thông báo về việc thay đổi giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Cổ phần Logistics Cảng Đà Nẵng thay đổi lần thứ 7 ngày 11/08/2017Kết nối với chúng tôi

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Địa chỉ:  97 Yết Kiêu - P Thọ Quang - Q Sơn Trà - TP Đà Nẵng
Tel: 84-236 3 667 669

Fax : 84-236 3 924 111
E-mail: admin@danalog.com.vn - danaloglogistics@gmail.com
Website: danalog.com.vn