Kho ngoại quan (Bonded warehouse)

Dịch vụ

Diện tích: 10.000 m2

Bonded warehouse area: 10.000 m2

Trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy tự đông, Camera giám sát, an ninh đảm bảo, có hải quan tại kho.

Fire potection equipped, warehouse is monitored with CCTV cameras, security warranty, Customs availability.

Liên hệ:

Dương Thùy Duyên

Tel: 0906 52 55 58

Email: duongduyenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.